Others

Others

Papierośnica, rzekomo pochodząca z getta w Lublinie to również współczesny wyrób fantazyjny. Pomieszanie motywu graficznego z pocztówki z getta łódzkiego z nazwą miasta Lublin. Najciekawsze jest to, że getto w Lublinie zostało ostatecznie zlikwidowane 9 listopada 1942 roku, natomiast na papierośnicy widnieje data z grudnia 1942 roku.

pap1