Monety

Pospolite fałszerstwa.

Poniższy zestaw fałszerstw pochodzi z archiwum Podlaskiego Gabinetu Numizmatycznego. Monety, współczesne kopie, zostały przez fałszerzy celowo uszkodzone i spatynowane, w celu uwiarygodnienia ich historycznego pochodzenia.

 

PCGS również popełnia błędy. 10 marek sprzedane za $256, a 20 marek za $1250.