Monety

Monety

Opis aukcji “częściowo stopiona, poprzez działanie wysokiej temperatury podczas bombardowania, w czasie II wojny światowej.”

Opis ” 1 mark 1943 error coin”

Poniższy zestaw fałszerstw pochodzi z archiwum Podlaskiego Gabinetu Numizmatycznego. Monety, współczesne kopie, zostały przez fałszerzy celowo uszkodzone i spatynowane, w celu uwiarygodnienia ich historycznego pochodzenia.

Pospolite fałszerstwa.